Start

CO 3 SEKUNDY

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera Wrzesień 2018

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to  międzynarodowa kampania federacji organizacji alzheimerowskich należących do ADI (Alzheimer’s Disease International), organizowana  we wrześniu każdego roku, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej  i walka ze stygmatyzacją związaną  z   chorobami powodującymi otępienie / demencję.  Światowy Miesiąc obchodzimy od 2012 roku, a wcześniej, od 1996 r. – 21 września obchodzony był jako Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

Na świecie nadal większość ludzi uważa, że w ich krajach otępienie/demencja jest niedostrzegana jako problem społeczny i zdrowotny. Stąd więc znaczenie Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat choroby i potrzeb osób żyjących z nią, jak i ich rodzin.

Otępienie/demencja to wspólna nazwa, którą stosuje się do opisu postępujących objawów chorób mózgu, które wpływają na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Otępienie/demencja to główna przyczyna niepełnosprawności i niesamodzielności wśród osób starszych. I chociaż każda osoba będzie doświadczała tej choroby w inny, indywidualny  sposób, to w końcu nie będzie w stanie zadbać o siebie samodzielnie i będzie potrzebować pomocy przy każdej codziennej czynności.

Jest ponad 100 różnych rodzajów otępienia. Najbardziej znana jest choroba Alzheimera, która odpowiada za 50-60 % wszystkich przypadków. Do innych rodzajów otępienia należą otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewiego lub otępienie czołowo-skroniowe. Typowe objawy otępienia to:

  • utrata pamięci
  • trudności w znalezieniu odpowiednich słów albo  rozumieniu, co mówią inni ludzie
  • trudności w wykonywaniu rutynowych czynności, które wcześniej nie sprawiały kłopotu
  • zmiany osobowości i nastroju

Otępienie dotyczy prawie 50 milionów ludzi na świecie, a nowy przypadek zachorowania pojawia się co 3 sekundy. Na otępienie mogą zachorować również osoby poniżej 65 roku życia. Większa świadomość i zrozumienie otępienia pomagają walczyć z mitami i niezrozumieniem, na czym polega ta choroba.

Obecnie nie ma jeszcze takich leków, które mogłyby przywrócić zdrowie chorym, ale pomoc i terapie są dostępne w wielu krajach.

W Polsce, gdzie z powodu otępienia choruje ponad 500 tysięcy osób ( w tym ponad 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera), brakuje ośrodków diagnostycznych, stąd też rozpoznanie przyczyny otępienia nie jest łatwe, brakuje ośrodków wsparcia dla chorych i ich rodzin, a nieliczne domy dziennego pobytu, które są niezbędne, nie rozwiązują problemów, z którymi zmagają się osoby chore i ich opiekunowie. Organizacje alzheimerowskie,  funkcjonujące w kilkudziesięciu polskich miastach,  prowadzą działania edukacyjne i informacyjne, lecz  nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb chorych i ich rodzin. W Polsce nie ma wszechstronnego systemu pomocy dla tej grupy chorych. Od lat organizacje alzheimerowskie apelują do władz o wdrożenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który zapewniłby wczesną diagnozę, odpowiednie leczenie i dostęp do opieki instytucjonalnej i wsparcia dla chorych w ich własnych domach.

 


 

Ruch alzheimerowski w Polsce istnieje od 1991 roku. W tym okresie powstało wiele stowarzyszeń i fundacji. Organizacje te stale powstają tam, gdzie dotychczas ich nie ma, dlatego, że to głównie opiekunowie chorych we współpracy z lekarzami specjalistami mogą powoływać do życia organizacje, których celem jest pomoc chorym na chorobę Alzheimera i inne otępienia oraz ich rodzinom.

Często rodziny dotknięte problemem choroby otępiennej mają pretensje, że w ich okolicy nie ma organizacji tego typu. Zapominają, że aby powstały konieczna jest inicjatywa samych zainteresowanych. Nic się samo nie zrobi. Nikt tego za nas nie zrobi!

Rok 2018 okazał się rokiem przełomowym dla naszych starań o „mówienie jednym głosem”. Powołaliśmy do życia stowarzyszenie: Alzheimer Polska zrzeszające na początek 14 organizacji tego typu w Polsce. Jesteśmy otwarci na nowych członków i liczymy na to, że z każdym miesiącem będzie nas więcej.

Na tej stronie znajdziecie Państwo kontakt do organizacji najbliższej miejscu Waszego zamieszkania, ale także możecie śledzić starania całego ruchu alzheimerowskiego o poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. W zakładce Plan Alzheimerowski znajdą Państwo założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego przygotowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich (które działało do 2018 roku) oraz Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie. Przyjęcie przez Rząd Polski założeń Planu i wdrożenie jego realizacji jest największym wyzwaniem polskiego ruchu alzheimerowskiego! Chcemy, aby zawarte w nim zalecenia uporządkowały podstawowe problemy, z jakimi boryka się w naszym kraju całe środowisko alzheimerowskie. Dotyczy to zarówno osób chorych, ich rodzin, jak i tych, którzy im pomagają, począwszy od środowiska medycznego, poprzez naukowe, organizacje pozarządowe, pracę socjalną, terapię; na osobach decyzyjnych skończywszy.