VIII Zjazd organizacji alzheimerowskich Alzheimer Polska

Za nami VIII Zjazd organizacji alzheimerowskich Alzheimer Polska.

W dniach 10-12 czerwca br. dzięki w Łodzi odbył się zjazd organizacji
alzheimerowskich zrzeszonych w Alzheimer Polska. Spotkanie naszych organizacji
było możliwe dzięki wielkiej pracy członków Łódzkiego Towarzystwa
Alzheimerowskiego, a w szczególności Aleksandry Kuszewskiej i Maji Maciaszczyk.

W trakcie zjazdu odbyła się konferencja „Alzheimer – pytania i odpowiedzi”. Gościem
specjalnym konferencji była Pani Marlena Meyer z Fundacji DAAP. Odbyło się
również VIII Walne Zebranie Alzheimer Polska. Ze względu na upływającą kadencję
udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano nowe władze – Zarząd i
Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli: Zygmunt Wierzyński – Prezes Zarządu, Edyta Ekwińska –
Wiceprezes Zarządu, Maria Leszczyńska – Skarbnik, Aleksandra Kuszewska –
Sekretarz oraz Andrzej Rossa – Członek.

Komisję Rewizyjną stanowią: Michał Hajtko – Przewodniczący oraz Bożena Nowicka
i Joanna Kurowska – członkinie.
Więcej szczegółów wkrótce.

Środy z psychiatrią – telefon wsparia

Alzheimer Polska włączył się do projektu Rzecznika Praw Pacjenta „Środy z psychiatrią” uruchamiając dyżury telefoniczne dla osób zainteresowanych problemem choroby Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi. Dyżury odbywają się w dniach:

  • 30 marca 2022,
  • 27 kwietnia 2022,
  • 25 maja 2022,
  • 29 czerwca 2022.

 

Zachęcamy do skorzystania z kontaktu z ekspertem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w podanych terminach na
numer telefonu 697 101 514 w godzinach 18.00 – 19.30

Alzheimer Polska wśród organizacji pożytku publicznego

Z radością informujemy, że Alzheimer Polska znalazła się wśród grona organizacji pożytku publicznego i tym samym może korzystać z przywileju do otrzymywania tzw. 1% podatku od osób fizycznych, do czego zachęcamy.

Nr KRS potrzebny przy wypełnianiu PIT-u to: KRS 0000749242

Prosimy o wsparcie i dziękujemy za każdą pomoc.

Wszystko co trzeba wiedzieć na temat 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego można przeczytać na stronie https://poradnik.ngo.pl/1-podatku-dla-opp

Polski Plan Alzheimerowski

W listopadzie 2021 roku grupa ekspertów Alzheimer Polska opracowała na nowo założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego. W skład tej grupy weszli: dr n. o zdr. Edyta Ekwińska, mgr Andrzej Rossa, mgr inż. Zygmunt Wierzyński oraz mgr Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska. Ramy strategiczne planu zostały przygotowane w oparciu o założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego z 2011 roku i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Guide Towards a Dementia Plan). W trakcie pracy zespół uwzględnił również strategie i plany alzheimerowskie przyjęte przez rządy różnych krajów europejskich. Dokument ten wraz z pismem przewodnim przesłano na ręce Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego z nadzieją, że wkrótce powołanie zostanie interdyscyplinarny zespół, z udziałem przedstawicieli Alzheimer Polska, do szczegółowego opracowania Polskiego Planu Alzheimerowskiego.

 

VII Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska.

W dniu 24 listopada odbyło się VII Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska. Ze względu na sytuację pandemiczną zebranie przeprowadzone zostało w trybie on-line, na co pozwalały wprowadzone tarczą antycovidową przepisy do ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Walne Zebranie poświęcone zostało uchwaleniu zmian w Statucie AP dostosowując go do ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dokonano również wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z jej członków. Nowym członkiem Komisji została kol. Aleksandra Kuszewska z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Powołane zostały również zespoły tematyczne. Jeden do współpracy z AGE Platform Europe, a drugi do spraw PR

Nowy członek AGE Platform Europe!

Z wielką radością informujemy, że w dniu 17 listopada 2021 roku na Walnym Zgromadzeniu Age Platform Europe zostaliśmy oficjalnie przyjęci w poczet członków tej organizacji.

Age Platform Europe to sieć pozarządowych organizacji osób w wieku 50+ oraz organizacji działających na ich rzecz, której celem jest wyrażanie i promowanie interesów 200 mln obywateli w wieku 50+ w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości społecznej na tematy, które tych osób dotyczą. Do nich należą sprawy związane z dyskryminacją ze względu na wiek, zatrudnieniem, aktywnym starzeniem, ochroną socjalną, reformami systemów emerytalnych, integracją społeczną, zdrowiem, przemocą wobec osób starszych, solidarnością międzypokoleniową, badaniami naukowymi, dostępnością transportu publicznego, środowiskiem, nowymi technologiami. Age Platform Europe działa bardzo aktywnie od 2001 r. i ma ponad 100 organizacji członkowskich z wielu krajów.

O wizji, misji, celach i wartościach Age Platform Europe przeczytać można na ich stronie www.age-platform.eu

Łączy nas pacjent – dyżury telefoniczne

Alzheimer Polska włączył się do projektu Rzecznika Praw Pacjenta „Łączy nas pacjent” uruchamiając dyżury telefoniczne dla osób zainteresowanych problemem choroby Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi. Dyżury odbywają się w godzinach 18.00 – 19.30 w dniach:
29 września 2021,
27 października 2021,
24 listopada 2021,
22 grudnia 2021.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 697 101 514.

Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych

Choroba otępienna o wczesnym początku była głównym tematem konferencji, która odbyła się 17 września 2021 roku w Biurze RPO. Została zorganizowane wspólnie przez Alzheimer Polska, RPO i Fundację Stabilo. Było to kolejne ze spotkań poświęconych chorobie Alzheimera, które jest organizowane jak co roku, w Biurze RPO.

Choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji kojarzą się z podeszłym wiekiem. Zdarza się jednak, że choroba Alzheimera występuje przed 65. rokiem życia – już u 20-, 30-, 40-latków. Jest trudna do zdiagnozowania, bo mało kto podejrzewa chorobę otępienną w tym wieku. Continue reading

Wrzesień miesiącem Alzheimera

Wrzesień miesiącem choroby Alzheimera

Miesiąc wrzesień Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera. W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Demencja. Wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej”

ADI to federacja organizacji alzheimerowskich z 105 państw. Jak co roku, wrzesień obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Tym razem, ADI zwraca uwagę na potrzebę jak najwcześniejszego rozpoznawania otępienia, aby chorzy i ich rodziny mogli odpowiednio przygotować się na kolejne lata życia z choroba. Niestety, szacuje się, że na świecie aż 75% chorych nie ma postawionej diagnozy. Podobnie jest w naszym kraju. Uzyskanie diagnozy jest często poważnym wyzwaniem i niełatwym procesem dla chorych i ich bliskich. A dodatkowo, stygmatyzacja chorych oznacza, ze wiele osób obawia się diagnozy, unika kontaktu ze specjalistami, czeka z rozpoznaniem do późnego stadium choroby.

Obecnie na świecie ponad 55 mln osób żyje z otępieniem, a do 2050 r. będzie takich osób aż 139 mln. Co roku rozpoznaje się 10 mln przypadków, co oznacza, że co 3 sekundy ktoś na świecie rozpoczyna długa i trudna drogę z choroba. Badania ADI wskazują, że 80 % ludzi na świecie obawia się choroby, a 1 na 4 osoby sądzi, że nie da się uniknąć demencji. Szacuje się, że ponad połowa lekarzy (62%) błędnie uważa, że demencja jest częścią normalnego starzenia się. 1/3 opiekunów nie chce ujawniać diagnozy swojego bliskiego, ukrywa ja i wstydzi się, że opiekuje się chorym. A ponad połowa opiekunów przyznaje, że ich zdrowie ucierpiało z powodu długotrwałej, wymagającej opieki.

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to okazja, aby głośno mówić o wyzwaniach, związanych z opieka medyczna i społeczna. Wiedza o chorobie, jej przyczynach i sposobach opieki to pierwszy krok do lepszego radzenia sobie i wspierania chorych oraz ich rodzinnych opiekunów. W naszym kraju ta wiedza jest nadal niewystarczająca, a brak kompleksowego systemu opieki nad ta szczególna grupa osób jest ogromnym wyzwaniem. Organizacje alzheimerowskie w Polsce od wielu lat apelują o wprowadzenie w życie Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Do takich rozwiązań nawołuje WHO, ADI i Alzheimer Europe.