Sądecki dzień mózgu

Sądecki Dzień Mózgu organizowany przez Fundację „Tu i teraz. Oswajamy Alzheimera”

W dniu 9 marca odbył się Sądecki Dzień Mózgu organizowany przez Fundację „Tu i teraz.
Oswajamy Alzheimera” organizowany w ramach Europejskiego Dnia Mózgu przypadającego
na 18 marca. Alzheimer Polska był partnerem merytorycznym tej inicjatywy. Szczegóły na
stronie www.alzheimernowysacz.pl

 

Plakat - Sądecki Dzień Mózgu