Seminarium nt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”

Na zaproszenie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa  uczestniczyliśmy 30 sierpnia w Krakowie w się seminarium pt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”, które było podsumowaniem międzynarodowego projektu „HomeCare”. Projekt ten był realizowany wspólnie przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa oraz organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Portugalii. Jego celem było określenie kompetencji i potrzeb opiekunów nieformalnych osób starszych w Polsce, Hiszpanii i Portugalii oraz wypracowanie rekomendacji.

Na tym seminarium Alzheimer Polska  reprezentował  kol. Zygmunt Wierzyński, który przedstawił prezentację pt. „Błędy w opiece osób starszych i niepełnosprawnych”. Po seminarium odbyło się spotkanie z wiceprezesem Fundacji Panem Jackiem Kwiatkowskim, w trakcie którego uzgodnione zostały dalsze rozmowy na temat perspektywy wspólnych projektów.