Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska

W dniu 20 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska, podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2023. Było również   przedstawione sprawozdanie finansowe za ten sam okres, co jest kluczowym elementem dla przejrzystości i odpowiedzialności organizacji. Członkowie mieli okazję wypowiedzenia się i do oceny działań Zarządu w roku 2023. Udzielono absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, co stanowi ważny aspekt zarządzania i nadzoru. Alzheimer Polska odgrywa istotną rolę w promowaniu zdrowia mózgu i wsparciu osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów w podejmowanych działaniach w kraju, jak i aktywnie  uczestnicząc w Alzheimer Europe oraz AGE Platform Europe.