Z inicjatywy Fundacji Mental Power powstanie Zespół ds. Zdrowia Mózgu

Z inicjatywy Fundacji Mental Power powstaje Zespół ds. Zdrowia Mózgu, którego zadaniem będzie reprezentowanie interesów pacjentów i ich opiekunów z wielu obszarów terapeutycznych (psychiatria i neurologia). Pozwoli to na spójne, systemowe zaadresowanie wyzwań i skuteczne prowadzenie dialogu z decydentami nad priorytetyzacją zdrowia mózgu w ramach polityki zdrowotnej naszego kraju, w tym zbliżającej się prezydencji w UE. Prace Zespołu będą miały na celu wspólne opracowanie propozycji strategicznych kierunków działania i finansowania świadczeń w obszarze chorób mózgu dla poprawy opieki zdrowotnej, wsparcia pacjentów, edukacji i profilaktyki. W pracach Zespołu, z ramienia Alzheimer Polska, weźmie udział nasza wiceprezes dr n. o zdr. Edyta Ekwińska