Artykuły

tutaj będzie menu z artykułami

 

„Diagnoza i co dalej?” – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Alicja Sadowska

„Organizacja pomocy nad chorymi  z chorobą Alzheimera w Polsce” – opracowanie Alicja Sadowska, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Alzheimer – Dramatyczna samotność – Rozmowa z Alicją Sadowską, psychologiem, przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Organizacja pozarządowa siecią wsparcia społecznego na przykładzie działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimer-Wioletta Baziuk

„Zespół opiekuna” jako konsekwencja sprawowania długotrwałej opieki nad osobą z otępieniem typu Alzheimera – dr Agnieszka Nowicka

Zapis wideo konferencji „Choroba Alzheimera – uczmy się pomagać” zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich