Dla mediów

Stowarzyszenie Alzheimer Polska zrzesza obecnie 14 organizacji tego typu w Polsce. Jesteśmy otwarci na nowych członków i liczymy na to, że z każdym miesiącem kolejne organizacje działające dla środowiska osób z demencją zgłoszą chęć przystąpienia do Alzheimer Polska.

Alzheimer Polska jest reprezentantem polskiego ruchu alzheimerowskiego w kraju i za granicą. Alzheimer Polska jest demokratycznym związkiem organizacji pozarządowych i innych osób prawnych, działających na zasadach non-profit, mających na celu dobro i rozwój ruchu alzheimerowskiego.