O nas

Alzheimer Polska jest demokratycznym związkiem organizacji pozarządowych i innych osób prawnych, działających na zasadach non-profit, mających na celu dobro i rozwój ruchu alzheimerowskiego.

Alzheimer Polska jest reprezentantem polskiego ruchu alzheimerowskiego w kraju i za granicą. Działalność AP opiera się na pracy społecznej jego członków.

Głównymi celami działalności Alzheimer Polska są m.in.:

 • tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla chorych, ich rodzin i opiekunów
 • popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i innych chorobach otępiennych
 • uznanie choroby Alzheimera oraz innych chorób otępiennych za priorytet zdrowia publicznego w Polsce
 • tworzenie i wspieranie różnych płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób chorych, ich rodzin i opiekunów
 • promowanie współpracy organizacji pozarządowych, działających na rzecz chorych z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami z organami administracji publicznej
 • wspieranie organizacji członkowskich Alzheimer Polska w działaniach na rzecz chorych na choroby otępienne i ich rodziny
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących potrzeb chorych i ich opiekunów
 • współpraca i wymiana doświadczeń z odpowiednimi ośrodkami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 • inspirowanie środowisk lokalnych do tworzenia organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin i opiekunów
 • działalność zapobiegająca wykluczeniu społecznemu osób opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera, choroby pokrewne i psychiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Władze Alzheimer Polska

 

  Funkcja      Imię i nazwisko                 Organizacja  
Prezes Zarządu Zygmunt Wierzyński Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Wiceprezes     Dr n.o zdr. Edyta Ekwińska Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Sekretarz Aleksandra Kuszewska   Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
Skarbnik Maria Leszczyńska   Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Członek Andrzej Rossa Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Komisja Rewizyjna

  Funkcja     Imię i nazwisko     Organizacja  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Hajtko    Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu
Członek Komisji Rewizyjnej Bożena Nowicka  Bydgoskie Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
Członek Komisji Rewizyjnej Joanna Kurowska Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

Dane do przelewów

KRS 0000749242

Bank PEKAO S.A. nr konta: 82 1240 2614 1111 0010 8572 0306

Alzheimer Polska ul. Janowskiego 52/52 02-784 Warszawa

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok