Dołącz do nas

Organizacja, która chce przystąpić do AP musi podjąć uchwałę o chęci przystąpienia zgodnie z wymogami swojego statutu, podjąć uchwałę o upełnomocnieniu swojego przedstawiciela – w trybie  własnych zapisów statutowych, który będzie uczestniczył w zebraniach AP z prawem głosu. Deklarację, obie uchwały oraz statut organizacje winny przesłać na adres Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, ul. Seniora 2, 35-311 Rzeszów.

Deklaracja przystąpienia do AP