Alzheimer Haga

29 konferencja Alzheimer Europe „Making valuable connections”

Raport z konferencji (23-25 października 2019, Haga)

Pod koniec października przedstawiciele naszej organizacji mieli okazję uczestniczyć w kolejnej konferencji Alzheimer Europe. Takie konferencje odbywają się każdego roku w innym kraju Europy i gromadzą nie tylko działaczy i pracowników z organizacji alzheimerowskich należących do federacji Alzheimer Europe, ale specjalistów, ekspertów, naukowców, lekarzy, pielęgniarek, pracowników opieki społecznej, studentów, wolontariuszy, opiekunów, osoby żyjące z otępieniem oraz urzędników ministerstw zdrowia czy opieki społecznej. Są okazją do wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie, spotkania znajomych z bratnich stowarzyszeń, wybitnych ekspertów i nawiązywania kontaktów. Dwie konferencje miały miejsce w Warszawie – w 1996 i 2011 r. 

W konferencji w Hadze uczestniczyło 950 osób, w tym liczna grupa osób żyjących z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia. W programie konferencji znalazło się aż 300 prezentacji, nie sposób było jednak wszystkich ich wysłuchać, więc trzeba było dokonywać niełatwego wyboru. 

Konferencja rozpoczęła się w środę o godz. 18.00 oficjalnym, uroczystym otwarciem, podczas którego Pani Iva Holmerova, obecna przewodnicząca Alzheimer Europe, przywitała uczestników, przypomniała misję Alzheimer Europe i nawiązała do tematu konferencji: „Making valuable connections”, podkreślając znaczenia związków z chorymi i włączania osób z demencją w życie środowiska, w którym żyją, tak aby nie czuli się izolowani, marginalizowani, aby nie tracili relacji, związków, kontaktów z innymi obywatelami. Słowo „connections”, czyli po polsku „związki”, „połączenia” jest wieloznaczne: odnosić się może nie tylko do połączeń komórkowych w mózgu, ale i do relacji chorych z ich bliskimi i przyjaciółmi, do życia w przyjaznym im społeczeństwie, do dostępu do wolontariuszy i lokalnych usług opiekuńczych, połączeń z technologią i platformami internetowymi, budowaniem silnych sieci powiązań z regionalnymi systemami opieki czy też współpracą z akademickimi ośrodkami badawczymi i partnerami reprezentującymi przemysł 

Jedną z osób, które zabierały głos w inauguracyjnej sesji konferencji była zastępczyni burmistrza Hagi Pani Kavita Parbhudayal (urodzona w Surinam), która, witając uczestników konferencji, podkreśliła, że w Hadze co piąta osoba opiekuje się kimś bliskim. Haga to miasto przyjazne dla osób żyjących z otępieniem, a władze starają się, aby nikt nie czuł się tu samotny i cierpiał z powodu izolacji, marginalizacji i dyskryminacji. 

Wieczorem uczestniczyliśmy w Welcome Reception, czyli luźnym spotkaniu na powitanie, na którym podano wino i drobne przekąski. Rozmawialiśmy z delegatami z innych krajów, m.in. z Czech, Słowenii, z przedstawicielami Alzheimer Europe. Wszyscy byli bardzo przyjaźni i zainteresowani tym, co dzieje się w Polsce. Trzy sympatyczne panie z Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia zauważyły nas, rozpoznając dzięki obecności na wrześniowej konferencji w BRPO. Niewykluczone, że uczestników z naszego kraju było więcej, ale trudno było odnaleźć ich w tłumie. Konferencja odbywała się, w znanym nie tylko w Holandii, wielkim centrum World Forum. 

Pełny raport z konferencji znajduje się pod tym linkiem.