Alzheimer Polska – Alzheimer Europe

W dniu 5 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Alzheimer Polska z przedstawicielami Zarządu Alzheimer Europe. Inicjatorem półgodzinnego spotkania on-line był  Zarząd AE, a celem –  bliższe poznanie Alzheimer Polska, zanim AE podejmie decyzję o naszym przyjęciu. Alzheimer Europe reprezentowali: Iva Holmerová, Stefanie Becker, Sabine Jansen oraz Jean Georges. Naszą organizację, decyzją Zarządu reprezentowały wiceprezes AP kol. Edyta Ekwińska oraz kol. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska.  Kol. Edyta przedstawiła 15-to minutową prezentację o historii powstania AP, naszych dokonaniach, obecnych działaniach i zamierzeniach na przyszłość. Po prezentacji nastąpiła seria pytań uszczegóławiających do naszych koleżanek.
Przedstawiciele AE bardzo wysoko ocenili prezentację kol. Edyty oraz dodatkowe wyjaśnienia udzielane przez nasze koleżanki. Na zakończenie spotkania dyrektor wykonawczy AE Jean Georges stwierdził, że zarekomenduje zarządowi Alzheimer Europe przyjęcie w poczet członków Alzheimer Polska.