VIII Zjazd organizacji alzheimerowskich Alzheimer Polska

Za nami VIII Zjazd organizacji alzheimerowskich Alzheimer Polska.

W dniach 10-12 czerwca br. dzięki w Łodzi odbył się zjazd organizacji
alzheimerowskich zrzeszonych w Alzheimer Polska. Spotkanie naszych organizacji
było możliwe dzięki wielkiej pracy członków Łódzkiego Towarzystwa
Alzheimerowskiego, a w szczególności Aleksandry Kuszewskiej i Maji Maciaszczyk.

W trakcie zjazdu odbyła się konferencja „Alzheimer – pytania i odpowiedzi”. Gościem
specjalnym konferencji była Pani Marlena Meyer z Fundacji DAAP. Odbyło się
również VIII Walne Zebranie Alzheimer Polska. Ze względu na upływającą kadencję
udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano nowe władze – Zarząd i
Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli: Zygmunt Wierzyński – Prezes Zarządu, Edyta Ekwińska –
Wiceprezes Zarządu, Maria Leszczyńska – Skarbnik, Aleksandra Kuszewska –
Sekretarz oraz Andrzej Rossa – Członek.

Komisję Rewizyjną stanowią: Michał Hajtko – Przewodniczący oraz Bożena Nowicka
i Joanna Kurowska – członkinie.
Więcej szczegółów wkrótce.