Wrzesień miesiącem choroby Alzheimera – 2022′

Hasło Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest takie jak w zeszłym roku: „Know Dementia. Know Alzheimer’s”, ale uwaga skierowana jest na pomoc i wsparcie chorych i ich rodzinnych opiekunów po diagnozie. Przetłumaczyliśmy to hasło tak: Demencja. Wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej. Tym razem chodzi nie tylko o popularyzację potrzeby szybkiego rozpoznania przyczyn otępienia, ale konieczności tworzenia odpowiedniego, odpowiadającego potrzebom chorych, wszechstronnego wsparcia.

Każdego roku we wrześniu ludzie na całym świecie jednoczą się, aby podnosić świadomość i wiedzę społeczeństwa oraz przeciwdziałać stygmatyzacji osób żyjących  z otępieniem (demencją). Niestety, nadal wiele osób błędnie uważa, że otępienie jest normalna konsekwencja starzenia się. To nieprawda. Ten jeden mit jest wystarczającym powodem, aby prowadzić kampanie edukacyjne podczas Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Chodzi o zmianę postaw, zmianę w postrzeganiu otępienia, o poszerzanie wiedzy i tworzenie dobrych warunków życia dla chorych i ich rodzin.

 

Otępienie (demencja) to zespół objawów spowodowanych rozwijająca się choroba, najczęściej choroba Alzheimera, choć to niejedyna przyczyna, niejedyna choroba prowadząca do otępienia.

 

„Razem możemy uczynić tak wiele” to przesłanie tegorocznej kampanii. Ale najpierw trzeba wyposażyć społeczeństwa i rządy w informacje, wiedzę i wskazówki, które przyczynia się do lepszego wsparcia dla osób najbardziej dotkniętych konsekwencjach otępienia.
Im szybciej, zaraz po rozpoznaniu przyczyny objawów otępienia, chorzy i ich rodziny otrzymają informacje i pomoc, tym lepiej będą mogły się przygotować, zaplanować i przystosować do zmian spowodowanych choroba.

 

Każda osoba jest wyjątkowa, inna. Otępienie dotyka każdego inaczej. Objawy mogą się  różnić w zależności od rodzaju otępienia, jego przyczyny. Najczęstsza przyczyna jest choroba Alzheimera.

 

Warto poznać 10 najbardziej typowych sygnałów, które powinny nas zaniepokoić i skłonić do kontaktu z lekarzem:
  1. Pogarszanie się pamięci.
  2. Trudności z wykonywaniem znanych, codziennych zadań.
  3. Problemy z wysławianiem się.
  4. Dezorientacja w czasie i przestrzeni.
  5. Osłabiona umiejętność osądu i oceny.
  6. Problem ze znalezieniem przedmiotów w domu.
  7. Gubienie rzeczy.
  8. Zmiany nastroju i zachowania.
  9. Trudności w rozumieniu informacji.
  10. Wycofanie się z pracy zawodowej i życia społecznego.

 

Jeśli zauważycie takie niepokojące zachowania i zmiany u swojego bliskiego, oprócz wizyty u lekarza, warto też nawiązać kontakt z organizacja alzheimerowska. Adresy organizacji znajdziecie Państwo na naszej stronie. Zapraszamy.
W Polsce z otępieniem  żyje ponad pół miliona osób, a duża część z nich nie otrzymała diagnozy. Brak rozpoznania przyczyny otępienia będzie oznaczać brak dostępu do odpowiedniej terapii i pomocy.

 

W Światowym Miesiąc Choroby Alzheimera organizacje zrzeszone w Alzheimer Polska będą głośno mówić o problemach i potrzebach osób chorych i ich bliskich, m.in podczas Konferencji w Biurze RPO 16 września nt Sytuacji osób z otępieniem w zaawansowanym stadium choroby. Zapraszamy do udziału.

Źródło: https://www.alzint.org/get-involved/world-alzheimers-month/

_______________________

#KnowDementia, #KnowAlzheimers, #WorldAlzMonth