Apel do europosłów w sprawie priorytetów zdrowotnych w Europie

Alzheimer Polska prowadzi działania mające na celu zachęcenie obecnych europosłów oraz
kandydatów na europosłów w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego do
poparcia Apelu w sprawie demencji (Dementia Pledge). Poprzez tę ogólnoeuropejską akcję
staramy się, aby demencja stała się priorytetem zdrowotnym w Europie.

Apel ten znajduje się pod linkiem dementiapledge2024_AE