Konferencja „Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją”.

W dniach 16-18 czerwca 2023 r. odbył się zorganizowany przez Alzheimer Polska XXII Zjazd Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyły nie tylko organizacje członkowskie Alzheimer Polska ale gościliśmy również organizacje z Koprzywnicy, Płocka, Szczecina i Zielonej Góry.

W ramach tego zjazdu odbyły się m.in. dwa bardzo ważne wydarzenia.

Pierwszym była konferencja „Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją„. 

Na program zjazdu złożyła się projekcja reportażu „Drugie życie” udostępnionego na potrzeby konferencji przez TV Polsat Rodzina. Reportaż ten stał się kanwą do przeprowadzenia dwóch debat.

Pierwsza odbyła się z opiekunkami rodzinnymi i zawodowymi. Panie Aneta Jędrejko, Justyna Clark oraz Małgorzata Łaszkiewicz opowiedziały o swoich historiach i problemach związanych z opieką nad chorymi z chorobą Alzheimera. Znakomitą debatę moderowała Pani Marlena Meyer – prezes Fundacji Dementia Action Alliance Polska.

W drugiej części odbyła się, prowadzona równie profesjonalnie przez naszą kol. dr n. o zdr. Edytę Ekwińską – wiceprezes Alzheimer Polska, debata z udziałem największych autorytetów w dziedzinie neurologii, psychiatrii i psychologii w kraju. W debacie uczestniczyli Państwo: prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska, dr n. med. Anna Barczak, dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska, prof. dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski oraz prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz – Jarosz. 

Trzecia część konferencji to wykład Pani prof. dr hab. Beaty Bugajskiej pt. „Wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin osób żyjących z chorobą Alzheimera- możliwości wdrażania rozwiązań systemowych” na przykładzie miasta Szczecina.

Konferencji towarzyszyło spotkanie autorskie z Panią Agatą Blachowską, autorką poradnika „Choroba Alzheimera. 45 pomysłów na aktywizację seniorów” i bloga „Pobij alzheimera” na stoisku Wydawnictwa WiR. W kuluarach można było również podziwiać prace malarskie podopiecznych Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było IX Walne Zebranie członków Alzheimer Polska. Było to zebranie, na którym zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2022r.

Całość zjazdu zakończyła się spotkaniem uczestników przy wspólnej kolacji.

Konferencja ta mogła odbyć się m.in. dzięki wsparciu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych oraz firmy CODRES Information Technologies.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów z konferencji.