Konferencja ADI w Krakowie 2024

Międzynarodowa konferencja ADI w Krakowie już w kwietniu 2024

Warszawa, 14.03.2024 r.

Informacja prasowa

Dlaczego Polska zamiata pod dywan problem
Choroby Alzheimera i innych demencji
Polski Plan Alzheimerowski do opracowania

Podczas 70. Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 70) w Genewie 29 maja 2017 r. 194 kraje, w tym Polska, zobowiązały się do realizacji Globalnego Planu Działania w zakresie zdrowia publicznego w odpowiedzi na demencję na lata 2017-2025. W przyszłym roku mija termin opracowania krajowych planów dotyczących demencji, które powinny stanowić kompleksową odpowiedź na wyzwania zdrowotne, społeczne i związane z opieką środowiskową, wynikające z gwałtownego wzrostu zachorowań na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne. W kwietniu tego roku Polacy dołączą do międzynarodowych ekspertów, organizacji alzheimerowskich, lekarzy i opiekunów, aby dyskutować o tym, jak najskuteczniej wdrażać plany działania w zakresie demencji oraz o najnowszych trendach wdiagnostyce i leczeniu. Konferencja organizowana jest przez Alzheimer’s Disease International (ADI) oraz Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dla delegatów z Polski rejestrujących się do udziału w konferencji przygotowano specjalną zniżkę.

Zgodnie z wytycznymi WHO, które zostały opracowane w porozumieniu z organizacjami takimi jak Alzheimer’s Disease International, krajowe plany powinny obejmować działania związane z wczesnym diagnozowaniem chorób otępiennych, leczeniem, opieką i wsparciem społecznym dla opiekunów osób cierpiących na te choroby, badaniami dotyczącymidemencji i innowacjami, systemami rejestracji pacjentów oraz edukacją publiczną na temat tych chorób. Plan uznaje, że otępienie nie jest normalną częścią starzenia się i że rządy powinny działać już teraz.

Polska znajduje się na niechlubnej liście krajów, które nie rozpoczęły systematycznych prac nad opracowaniem rozwiązań, nie mówiąc już o ich pilotażu, mimo że Polski Plan Alzheimerowski został stworzony w 2011 roku przez naukowców i przedstawicieli ogólnopolskiego porozumienia organizacji alzheimerowskich. Niestety nie został on jeszcze wdrożony. W 2019 roku choroba Alzheimera i inne choroby otępienne były 7. główną przyczyną zgonów. Jest to istotna przyczyna niepełnosprawności i zależności wśród osób starszych na całym świecie i oczekuje się, że liczba ta wzrośnie wraz ze starzeniem się populacji.

Obecnie około 8,7 miliona osób w Europie i około 55 milionów1 na całym świecie żyje z otępieniem, a każdego roku pojawia się 4,5 miliona nowych przypadków. Szacuje się, że choroba Alzheimera jest przyczyną 65-70 procent wszystkich przypadków otępienia. Jednak do 2050 r. liczba osób z otępieniem może osiągnąć nawet 139 milionów. Ta cicha epidemia, jak zaczyna się nazywać otępienie i chorobę Alzheimera, zaczyna osiągać alarmujące rozmiary. W Polsce demencja spowodowana chorobą Alzheimera może dotknąć ponad 1,2 miliona osób do 2050 roku. (źródło: 1 Global status report on the public health response to dementia (who.int)

– WHO zaleca tworzenie narodowych „planów działania w zakresie otępienia„. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie bez takiego programu. Polski Plan Alzheimerowski byłby niewątpliwie bardzo pomocny w organizacji opieki i wsparcia dla rodzin i pacjentów. W krajach, które mają takie programy, podejmuje się cały szereg konkretnych działań, takich jak podnoszenie świadomości społecznej, ograniczanie czynników ryzyka, wczesne diagnozowanie i rozpoczynanie leczenia, wspieranie chorych i opiekunów po diagnozie, przeciwdziałanie ich izolacji oraz rozwijanie zindywidualizowanych usług opiekuńczych – podsumowuje prof. Tomasz Gabryelewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego i członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Choroby Alzheimera – Choroba Alzheimera jest diagnozowana jedynie u około 25% osób, dlatego kluczem do zarządzania chorobą jest właściwe zdefiniowanie ścieżki pacjenta w systemie, stworzenie sieci specjalistycznych jednostek służby zdrowia umożliwiających wczesną i rzetelną diagnozę, dostęp do wiarygodnych danych z rejestrów medycznych oraz kampanie edukacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji pacjentów. Istotne jest również przyjęcie założeń i opracowanie programu terapeutycznego dla chorych, który pozwoli na kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie pacjentów w oddziałach dzennych, poradniach i w domu, w tym w okresie końcowym (opieka paliatywna) – dodaje Prof. Gabryelewicz.

Do 2023 r. odsetek osób powyżej 65. roku życia w polskiej populacji wyniesie prawie 20%. Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po 65. roku życia praktycznie podwaja się z każdymi kolejnymi pięcioma latami. Oznacza to, że 3% osób w wieku 65-69 lat, 6% osób w wieku 70-74 lat i prawie połowa osób w wieku 85 lat i starszych zachoruje na chorobę Alzheimera. Ważne jest, aby zajęcie się problemem demencji stało się priorytetem zdrowia publicznego w Polsce.

– Podstawowym warunkiem nowoczesnej opieki medycznej nad osobami z demencją jest wczesna diagnoza. Niestety, nie jest to możliwe z wielu powodów. Nie opracowano standardów wczesnej diagnostyki. Lekarze pierwszego kontaktu nie przeprowadzają wywiadów diagnozujących stan poznawczy pacjentów. Sami pacjenci, którzy nie mieli przypadków choroby w swoim otoczeniu, nie proszą o takie badania. Niektóre sygnały pacjentów są bagatelizowane przez lekarzy POZ, którzy uzasadniają je wiekiem pacjenta. Brakuje też szkoleń i systemowego wsparcia dla opiekunów – mówi Zbigniew Tomczak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Opieki nad Osobami z Chorobą Alzheimera, współorganizator Międzynarodowej Konferencji Choroby Alzheimera. Jego zdaniem – opieka medyczna i wsparcie społeczne powinny tworzyć zintegrowany system, zgodnie z założeniami Polskiego Planu Alzheimerowskiego.-

Co dwa lata ADI organizuje międzynarodową konferencję, która przyciąga ponad 1000 delegatów z całego świata. Konferencja ADI 2024 odbędzie się w Hotelu Metropolo Kraków w dniach 24-26 kwietnia br. Aby uzyskać więcej informacji na temat uczestnictwa, kliknij poniższy link Registration | Alzheimer’s Disease International 36th Global Conference(adiconference.org)

page2image27778368 page2image27781904

*****

Informacje o Alzheimer’s Disease International (ADI)

ADI to międzynarodowa federacja 105 stowarzyszeń i federacji Alzheimera na całym świecie, współpracująca ze Światową Organizacją Zdrowia. ADI działa lokalnie, wspierając krajowe stowarzyszenia Alzheimera w promowaniu i oferowaniu opieki i wsparcia dla osób z demencją i ich partnerów w opiece, jednocześnie pracując globalnie, aby skupić uwagę na demencji i prowadzić kampanię na rzecz zmiany polityki zdrowotnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.alzint.org

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zostało założone w 1992 roku i jest członkiem ADI od 1995 roku. Misją stowarzyszenia jest organizowanie kompleksowego wsparcia dla osób żyjących z demencją i ich opiekunów. Jest to możliwe dzięki różnorodnym usługom, w tym grupom wsparcia dla pacjentów i opiekunów, doradztwu i wsparciu psychologicznemu oraz szkoleniom w zakresie opieki nad osobami z demencją. Stowarzyszenie koncentruje się również na podnoszeniu świadomości poprzez seminaria edukacyjne i wydarzenia, a także dystrybucję materiałów i pracę popierające zmiany w polityce zdrowotnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskie StowarzyszeniePomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (alzheimer-waw.pl)

 

Wczesna diagnostyka jest kluczowa – spotkanie w Naczelnej Izbie Kontroli

W dniu 23 lutego br. nasza wiceprezes kol. Edyta Ekwińska uczestniczyła w panelu pt.
„Wczesna diagnostyka jest kluczowa”. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Najwyższej
Izby Kontroli w Warszawie poświęcone było opiece nad osobami starszymi ciepiącymi na
choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera, oraz wsparciu ich opiekunów.

Continue reading

„Zaginięcia wśród osób z zespołem otępiennym – jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym?” – konferencja

W dniu 13 września br w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się konferencja w ramach Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Organizatorami konferencji „Zaginięcia wśród osób z zespołem otępiennym – jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym?” jest Rzecznik Praw Obywatelskich, Alzheimer Polska, Fundacja ITAKA oraz Komenda Główna Policji.

Więcej szczegółów w linku 13 września – konferencja „Zaginięcia wśród osób z zespołem otępiennym – jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznym?” (brpo.gov.pl)

Konferencja „Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją”.

W dniach 16-18 czerwca 2023 r. odbył się zorganizowany przez Alzheimer Polska XXII Zjazd Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyły nie tylko organizacje członkowskie Alzheimer Polska ale gościliśmy również organizacje z Koprzywnicy, Płocka, Szczecina i Zielonej Góry.

W ramach tego zjazdu odbyły się m.in. dwa bardzo ważne wydarzenia.

Continue reading

Zjazd organizacji alzheimerowskich w Warszawie

W dniach 16-18 czerwca tego roku Alzheimer Polska organizuje w Warszawie zjazd organizacji alzheimerowskich. W ramach tego zjazdu odbędą się dwa bardzo ważne wydarzenia.

Pierwszym będzie konferencja „Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją w Polsce”. W debatach tematycznych konferencji wezmą udział opiekunowie rodzinni, opiekunowie zawodowi a także eksperci medyczni na co dzień zajmujący się zespołami otępiennymi.

Ponadto jeden z naszych partnerów – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – przedstawi gamę swoich wyrobów i szkoleń skierowaną zarówno do opiekunów rodzinnych, jak i profesjonalistów.

Miło nam poinformować, że gościem specjalnym konferencji będzie Jean Georges – Dyrektor Wykonawczy Alzheimer Europe.

Drugim ważnym wydarzeniem będzie IX Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska. Będzie to zebranie sprawozdawcze, na którym podsumujemy naszą działalność w roku ubiegłym.

Relacja ze zjazdu w późniejszym terminie.

Doroczna konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Od 2013 roku we wrześniu – Miesiącu Choroby Alzheimera organizujemy wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich konferencje poświęcone problematyce choroby Alzheimera. W tym roku odbyła się 16 września w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich i zatytułowana była „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich”.

Tematyka, której poświęcone były wystąpienia i dyskusja:

Continue reading

Seminarium nt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”

Na zaproszenie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa  uczestniczyliśmy 30 sierpnia w Krakowie w się seminarium pt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”, które było podsumowaniem międzynarodowego projektu „HomeCare”. Projekt ten był realizowany wspólnie przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa oraz organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Portugalii. Jego celem było określenie kompetencji i potrzeb opiekunów nieformalnych osób starszych w Polsce, Hiszpanii i Portugalii oraz wypracowanie rekomendacji.

Na tym seminarium Alzheimer Polska  reprezentował  kol. Zygmunt Wierzyński, który przedstawił prezentację pt. „Błędy w opiece osób starszych i niepełnosprawnych”. Po seminarium odbyło się spotkanie z wiceprezesem Fundacji Panem Jackiem Kwiatkowskim, w trakcie którego uzgodnione zostały dalsze rozmowy na temat perspektywy wspólnych projektów.

Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych

Choroba otępienna o wczesnym początku była głównym tematem konferencji, która odbyła się 17 września 2021 roku w Biurze RPO. Została zorganizowane wspólnie przez Alzheimer Polska, RPO i Fundację Stabilo. Było to kolejne ze spotkań poświęconych chorobie Alzheimera, które jest organizowane jak co roku, w Biurze RPO.

Choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji kojarzą się z podeszłym wiekiem. Zdarza się jednak, że choroba Alzheimera występuje przed 65. rokiem życia – już u 20-, 30-, 40-latków. Jest trudna do zdiagnozowania, bo mało kto podejrzewa chorobę otępienną w tym wieku. Continue reading

Zjazd

Zjazd organizacji członkowskich Alzheimer Polska

W dniach 25-27 czerwca br. odbył się, po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną, ogólnopolski zjazd organizacji członkowskich Alzheimer Polska. Na cały program zjazdu złożyły się trzy bardzo ważne wydarzenia.

Pierwszym było spotkanie w Urzędzie Miasta Lublina uświetniające 22-lecie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Spotkanie to, oprócz Jubilata i zaproszonych organizacji alzheimerowskich zaszczycili przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

 

 

Drugie wydarzenie wypełniła konferencja naukowa pt. „Przyszłość chorych żyjących z demencją i ich rodzin”. W jej trakcie uczestniczyliśmy wykładzie Prof. dr hab. n. med. Katarzyny Gustaw –Rothenberg z Uniwersytetu Yale w USA pt. „Nowoczesne leczenie w chorobie Alzheimera i pokrewnych zaburzeniach otępiennych”. Wykład był transmitowany on-line ze Stanów Zjednoczonych. Drugim równie ciekawym był wykład Pani Prof. Stanisławy Steuden z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat: „Wieloletnia opieka nad pacjentem z demencją trudnym wyzwaniem dla opiekuna”. Oba wykłady były bardzo ciekawe i mocno poruszyły uczestników konferencji, co przejawiło się w bardzo ciekawej dyskusji. Mieliśmy również okazję zwiedzić siedzibę Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego i Środowiskowy Dom Samopomocy „Mefazja”.

 

 

Trzecim wydarzeniem było VI Walne Zebranie członków Alzheimer Polska, na którym podjęto kilka ważnych decyzji. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020, Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2020. Po dyskusji przyjęto obydwa sprawozdania oraz udzielono absolutorium zarówno Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej. Podjęto również dwie ważne decyzje: o podjęciu działań mających na celu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego oraz o przystąpieniu Alzheimer Polska do organizacji AGE Platform. To europejska platforma organizacji pozarządowych służącym osobom starszym.

 

Ponieważ nie tylko pracą człowiek żyje, przeto dla „ducha” mieliśmy spacer z przewodnikiem po pięknej Starówce Lubelskiej oraz wyjazd do Kazimierza Dolnego i rejs statkiem po Wiśle.

Organizatorami Zjazdu było Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie oraz Alzheimer Polska.