Wczesna diagnostyka jest kluczowa – spotkanie w Naczelnej Izbie Kontroli

W dniu 23 lutego br. nasza wiceprezes kol. Edyta Ekwińska uczestniczyła w panelu pt.
„Wczesna diagnostyka jest kluczowa”. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Najwyższej
Izby Kontroli w Warszawie poświęcone było opiece nad osobami starszymi ciepiącymi na
choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera, oraz wsparciu ich opiekunów.


Celem tego panelu było wysłuchanie opinii ekspertów o stanie opieki nad osobami chorymi
na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera i możliwościach wsparcia ich opiekunów.
Wiedza przekazana podczas spotkania ma służyć lepszemu przygotowaniu NIK do
tegorocznej kontroli, która ma odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło w polityce państwa i
organizacji systemu opieki od kontroli NIK przeprowadzonej w rym zakresie w 2016 r.

Pełny zapis ze spotkania znajduje się tutaj: „Wczesna diagnostyka jest kluczowa” – relacja
z panelu ekspertów o opiece nad osobami starszymi z chorobami otępiennymi oraz wsparciu
ich opiekunów – Najwyższa Izba Kontroli (nik.gov.pl)