Konferencja „Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją”.

W dniach 16-18 czerwca 2023 r. odbył się zorganizowany przez Alzheimer Polska XXII Zjazd Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyły nie tylko organizacje członkowskie Alzheimer Polska ale gościliśmy również organizacje z Koprzywnicy, Płocka, Szczecina i Zielonej Góry.

W ramach tego zjazdu odbyły się m.in. dwa bardzo ważne wydarzenia.

Continue reading

Zjazd organizacji alzheimerowskich w Warszawie

W dniach 16-18 czerwca tego roku Alzheimer Polska organizuje w Warszawie zjazd organizacji alzheimerowskich. W ramach tego zjazdu odbędą się dwa bardzo ważne wydarzenia.

Pierwszym będzie konferencja „Nowoczesne podejście do leczenia i opieki nad osobą żyjącą z demencją w Polsce”. W debatach tematycznych konferencji wezmą udział opiekunowie rodzinni, opiekunowie zawodowi a także eksperci medyczni na co dzień zajmujący się zespołami otępiennymi.

Ponadto jeden z naszych partnerów – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – przedstawi gamę swoich wyrobów i szkoleń skierowaną zarówno do opiekunów rodzinnych, jak i profesjonalistów.

Miło nam poinformować, że gościem specjalnym konferencji będzie Jean Georges – Dyrektor Wykonawczy Alzheimer Europe.

Drugim ważnym wydarzeniem będzie IX Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska. Będzie to zebranie sprawozdawcze, na którym podsumujemy naszą działalność w roku ubiegłym.

Relacja ze zjazdu w późniejszym terminie.

Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Alzheimer Europe

Z ogromną przyjemnością informujemy iż w dniu 17 października 2022 r. podczas Zgromadzenia Członków Alzheimer Europe odbywającego się w ramach 32. Konferencji Alzheimer Europe w Bukareszcie, Alzheimer Polska zostało jednogłośnie przyjęte w poczet członków tej organizacji.Z ramienia Alzheimer Polska w konferencji uczestniczyła kol. Edyta Ekwińska, wiceprezes AP.

Kobiety starsze powodują, że nasze społeczeństwa są silniejsze. Wspierajmy starsze kobiety!

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W tym roku doceniamy wysiłek starszych kobiet, które stanowią większość opiekunów nieformalnych. Zasługują  na wsparcie, ponieważ to one mają największy wpływ na wytrwałość, odporność  i siłę społeczeństwa, zwłaszcza w obszarze opieki długoterminowej . Niedawno ogłoszona Europejska Strategia dotycząca opieki daje nadzieje na lepsze wsparcie kobiet opiekujących się swoimi bliskimi, często kosztem własnego rozwoju zawodowego i życia społecznego. W Unii Europejskiej 7,7 mln kobiet nie może pracować zawodowo, ponieważ pełnią rolę opiekunek swoich bliskich, nie otrzymując za tę pracę żadnego wynagrodzenia. W konsekwencji, ich emerytury są co najmniej o 27 % niższe od emerytur, które otrzymują mężczyźni.

Age Platform będzie nadal dbać i zabiegać o podnoszenie świadomości społecznej o roli kobiet starszych w opiece długoterminowej oraz monitorować postępy we wdrażaniu w krajach członkowskich Europejskiej Strategii dotyczącej opieki.
Pełny tekst znajduje się tutaj.

(źródło zdjęcia: unsplash)

Doroczna konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Od 2013 roku we wrześniu – Miesiącu Choroby Alzheimera organizujemy wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich konferencje poświęcone problematyce choroby Alzheimera. W tym roku odbyła się 16 września w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich i zatytułowana była „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich”.

Tematyka, której poświęcone były wystąpienia i dyskusja:

Continue reading

Alzheimer Polska – współpraca z organizacjami z Chorwacji

8 września odbyło się spotkanie Alzheimer Polska z delegacją przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się chorymi z otępieniem w Chorwacji. Nas reprezentowała kol. Edyta Ekwińska, przedstawiła wykład na temat diagnostyki chorób otępiennych oraz działania domów dziennej opieki dla chorych na choroby otępienne, a chorobę Alzheimera w szczególności. Zaprezentowała również film przedstawiający działalność Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. W trakcie spotkania zarysowała się możliwość nawiązania współpracy z Chorwatami przy wspólnych projektach.

Alzheimer Polska – Alzheimer Europe

W dniu 5 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Alzheimer Polska z przedstawicielami Zarządu Alzheimer Europe. Inicjatorem półgodzinnego spotkania on-line był  Zarząd AE, a celem –  bliższe poznanie Alzheimer Polska, zanim AE podejmie decyzję o naszym przyjęciu. Alzheimer Europe reprezentowali: Iva Holmerová, Stefanie Becker, Sabine Jansen oraz Jean Georges. Naszą organizację, decyzją Zarządu reprezentowały wiceprezes AP kol. Edyta Ekwińska oraz kol. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska.  Kol. Edyta przedstawiła 15-to minutową prezentację o historii powstania AP, naszych dokonaniach, obecnych działaniach i zamierzeniach na przyszłość. Po prezentacji nastąpiła seria pytań uszczegóławiających do naszych koleżanek.
Przedstawiciele AE bardzo wysoko ocenili prezentację kol. Edyty oraz dodatkowe wyjaśnienia udzielane przez nasze koleżanki. Na zakończenie spotkania dyrektor wykonawczy AE Jean Georges stwierdził, że zarekomenduje zarządowi Alzheimer Europe przyjęcie w poczet członków Alzheimer Polska.

Seminarium nt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”

Na zaproszenie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa  uczestniczyliśmy 30 sierpnia w Krakowie w się seminarium pt. „Jak wspierać opiekunów nieformalnych w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi w domu?”, które było podsumowaniem międzynarodowego projektu „HomeCare”. Projekt ten był realizowany wspólnie przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa oraz organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Portugalii. Jego celem było określenie kompetencji i potrzeb opiekunów nieformalnych osób starszych w Polsce, Hiszpanii i Portugalii oraz wypracowanie rekomendacji.

Na tym seminarium Alzheimer Polska  reprezentował  kol. Zygmunt Wierzyński, który przedstawił prezentację pt. „Błędy w opiece osób starszych i niepełnosprawnych”. Po seminarium odbyło się spotkanie z wiceprezesem Fundacji Panem Jackiem Kwiatkowskim, w trakcie którego uzgodnione zostały dalsze rozmowy na temat perspektywy wspólnych projektów.

Wrzesień miesiącem choroby Alzheimera – 2022′

Hasło Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest takie jak w zeszłym roku: „Know Dementia. Know Alzheimer’s”, ale uwaga skierowana jest na pomoc i wsparcie chorych i ich rodzinnych opiekunów po diagnozie. Przetłumaczyliśmy to hasło tak: Demencja. Wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej. Tym razem chodzi nie tylko o popularyzację potrzeby szybkiego rozpoznania przyczyn otępienia, ale konieczności tworzenia odpowiedniego, odpowiadającego potrzebom chorych, wszechstronnego wsparcia.

Continue reading

VIII Zjazd organizacji alzheimerowskich Alzheimer Polska

Za nami VIII Zjazd organizacji alzheimerowskich Alzheimer Polska.

W dniach 10-12 czerwca br. dzięki w Łodzi odbył się zjazd organizacji
alzheimerowskich zrzeszonych w Alzheimer Polska. Spotkanie naszych organizacji
było możliwe dzięki wielkiej pracy członków Łódzkiego Towarzystwa
Alzheimerowskiego, a w szczególności Aleksandry Kuszewskiej i Maji Maciaszczyk.

W trakcie zjazdu odbyła się konferencja „Alzheimer – pytania i odpowiedzi”. Gościem
specjalnym konferencji była Pani Marlena Meyer z Fundacji DAAP. Odbyło się
również VIII Walne Zebranie Alzheimer Polska. Ze względu na upływającą kadencję
udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano nowe władze – Zarząd i
Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli: Zygmunt Wierzyński – Prezes Zarządu, Edyta Ekwińska –
Wiceprezes Zarządu, Maria Leszczyńska – Skarbnik, Aleksandra Kuszewska –
Sekretarz oraz Andrzej Rossa – Członek.

Komisję Rewizyjną stanowią: Michał Hajtko – Przewodniczący oraz Bożena Nowicka
i Joanna Kurowska – członkinie.
Więcej szczegółów wkrótce.