Nowy poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera

Miło nam poinformować, iż ukazał się nowy poradnik dla opiekunów osób z chorobą
Alzheimera autorstwa eksperta Alzheimer Polska kol. Mirosławy Wojciechowskiej-
Szepczyńskiej. Poradnik nosi tytuł „Wsparcie potrzebne od zaraz” i jest już dostępny w
księgarniach, również internetowych. Informujemy również, że prawa autorskie w całości
należą do wydawnictwa.

Continue reading

Manifest AGE Platform Europe

Manifest AGE Platform Europe – przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Alzheimer Polska wraz  z innymi organizacjami zrzeszonymi w Age Platform Europę wspiera Manifest AGE Platform Europe skierowany do Posłów i Posłanek Parlamentu Europejskiego o:

1. Promowanie równości w każdym wieku

2. Promowanie partycypacji i aktywnego starzenia

3. Zapewnienie autonomii i dobrostanu osób starszych

Aby przejść do Manifestu kliknij w grafikę poniżej.

 

AGE e Platform Europe to sieć pozarządowych organizacji osób w wieku 50+ oraz organizacji działających na ich rzecz, której celem jest wyrażanie i promowanie interesów 200 mln obywateli w wieku 50+ w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości społecznej na tematy, które tych osób dotyczą. Do nich należą sprawy związane z dyskryminacją ze względu na wiek, zatrudnieniem, aktywnym starzeniem, ochroną socjalną, reformami systemów emerytalnych, integracją społeczną, zdrowiem, przemocą wobec osób starszych, solidarnością międzypokoleniową, badaniami naukowymi, dostępnością transportu publicznego, środowiskiem, nowymi technologiami. Age Platform Europe działa bardzo aktywnie od 2001 r. i ma ponad 100 organizacji członkowskich z wielu krajów.

Webinar

Webinarium: Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w sprawowaniu opieki nad chorymi z otępieniem rozmawiali eskperci.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacja Stabilo zapraszają zapis webinarium  z 16 czerwca 2020 r.


Społeczeństwo w Polsce, tak jak i w całej Europie, się starzeje. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na demencję. Aktualnie, wg Alzheimer Europe, w Polsce żyje przeszło pół miliona osób z chorobą otępienną, a przynajmniej drugie tyle osób jest zaangażowanych w opiekę nad chorymi. Z każdym rokiem populacja tej grupy osób będzie rosła, natomiast świadomość społeczna o samej chorobie, jej przebiegu, sposobach leczenia, sprawowaniu opieki jest wciąż bardzo niska.

Continue reading